Villages Of Cyprus – Vasa Koilaniou Village

Information on Vasa Koilaniou Village

Vasa Koilaniou Village                                           Photo © CyprusExpat.co.uk

Vasa Koilaniou Village, sometimes called Vasa, lies in the Limassol District of Cyprus.

Vasa Koilaniou Village                                          Photo © CyprusExpat.co.uk

The village is situated close to Omodos, Malia, Potamiou and Kissousa villages.

Vasa Koilaniou Village                                         Photo © CyprusExpat.co.uk

Vasa Koilaniou is ideally situated in the wine making region of the Troodos Mountains and has a long history of making quality wines.

Vasa Koilaniou Village Venetian Bridge                          Photo © CyprusExpat.co.uk